cropped-pic.png

Check out the Lyrics to ‘OLE’ by Lareez #lareezole #super

DOWNLOAD AUDIO

Eba mi kigbe ole oooo

She be Ajiboole oooo

Eba mi kigbe ole oo

She be Ajiboole oo

Cause she carry carry my heartee goooo

O lon fimi wa keke wonder oooooo

Cause she carry carry my heartee go oo

O lo sare keke koluu trailer oooooo

She don carry carry my heartee go ooo

O lon fi mi wa keke wonder ooooo

She don carry carry my heartee go ooo

O lo sare keke kolu trailer ooo

Eje a bawii ee

Baby girl you know me that my heart is gold

Tell me why your own dark like skin of wande coal

She told me not to worry that her love is real oo

Then she scratch my heart she do like DJ real ooo

I gave you all you need ooo…hmmm hmm

Girl you make me weep o

Eba mi kigbe ole oooo

She be Ajiboole oooo

Eba mi kigbe ole oo

She be Ajiboole ooooo

Cause she carry carry my heartee goooo

O lon fimi wa keke wonder oooooo

Cause she carry carry my heartee go oo

O lo sare keke koluu trailer oooooo

She don carry carry my heartee go ooo

O lon fi mi wa keke wonder ooooo

She don carry carry my heartee go ooo

O lo sare keke kolu trailer ooo

Eje a bawii ee

Shebi you used to tell me say (Oma bami Dele)

Apo mi wati fe ma soo (owa fe ma mereee)

Seeee ooo why you do me sooooo

Baby oooo, you carry my heartee go oo

Hmm hm hmm hm hmm hm hmm hmm hmm hmmm

Girl you make me weep o

Hmmmmmmmm

Odo do mi o ooo

Oba ma yi lo

Anywhere you wan go

Odi dan dan kajo lo

Odo do mi o oooouo

Pls don’t take the sweet love awaaaaay

Mokole ayooo layi shagoloooo

Oro ti o toja rara osoo dari wo

Hm hmm hmmmmm hmmmmm hmmmmmm

Hmm hm hmm hm hmm hm hmm hmm hmm hmmm

Oro re ooo (Jazzy Mix)

Lareeeezeee re o ooooooooo

She don carry carry my heartee go ooo

O lon fi mi wa keke wonder ooooo

She don carry carry my heartee go ooo

O lo sare keke kolu trailer ooo

Eje a bawii ee

Carry carry my heartee go

THE END